SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
Zwang [in allen hd Bed]
Dwang m, Pl.: Dwäng
Zwang [innerer Zwang]
Zwang [gesellschaftl/wirtschaftl/techn Zwang]
weitere Treffer anzeigen
zum Seitenanfang