SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Verben
sik ansmeren
wat ankleien
wat ansmeren
een överdüveln
een rinleggen
een insepen
een belackmeiern
een ansmeren
jmdn anschmieren [bes. beim Spiel]
een anmeiern
een anföhren
een anmicheln
jmdn anschmieren [bes. beim Spiel]
een beschummeln
een anschummeln
een anschieten (salopp)
een beschieten (salopp)
een överdrümpeln (hamb)
een överdümpeln (hamb)
Ausdrücke, Redensarten, Wendungenanzeigen
zum Seitenanfang