SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Verben
jmdn abmurksen [jmdn töten]
een afmurksen (salopp)
jmdn abmurksen [jmdn töten]
een dootmaken (salopp)
sich abmurksen [sich töten]
sik afmurksen (salopp)
Ausdrücke, Redensarten, Wendungenanzeigen
zum Seitenanfang