SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Verben
jmdn ohrfeigen
een enen Backs geven
jmdn ohrfeigen
een een ballern
jmdn ohrfeigen
een een knallen
jmdn ohrfeigen
een een langen
jmdn ohrfeigen
een een backsen
jmdn ohrfeigen
een backsen
jmdn ohrfeigen
een ohrfiegen [ɔʊ]
Ausdrücke, Redensarten, Wendungenanzeigen
zum Seitenanfang