SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
Bezug [in allen hd Bed]
Betog m (selten), Pl.: Betöög
Bezug [in allen hd Bed]
Betreck m (selten), Pl.: Betrecks
Bezug [Bettbezug]
Büür f, Pl.: Büren
Bezug [Bettbezug]
Slööp [œy] f, Pl.: Slöpen
Bezug [Bettbezug]
Sloop [ɔʊ] f, Pl.: Slopen
Bezug [Bettbezug]
Sluup f, Pl.: Slupen
Bezug [Erwerb]
Inkoop m, Pl.: Inkööp
Bezug [Zeitung]
Abonnement n, Pl.: Abonnements
Bezug [Geige,Tennisschläger]
Besnören f, Pl.: Besnören/~s
Bezug [Zusammenhang]
Tohoophang m, Pl.: Tohoophäng
Bezug [Zusammenhang]
Tosamenhang m, Pl.: Tosamenhäng
Verben
auf etw/jmdn Bezug nehmen
sik op/up wat/een betrecken
auf etw/jmdn Bezug nehmen
sik op/up wat/een betehn
Ausdrücke, Redensarten, Wendungenanzeigen
weitere Treffer anzeigen
zum Seitenanfang