SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Verben
jmdn abledern
een verkloppen
jmdn klatschen
een verkloppen
jmdn schlagen [Schläge austeilen/jmdn verprügeln]
een verkloppen
jmdn verbimsen
een verkloppen
een verkloppen
jmdn verhauen
een verkloppen
jmdn verkloppen
een verkloppen
jmdn vermöbeln
een verkloppen
een verkloppen
jmdn versohlen
een verkloppen
jmdn vertrimmen
een verkloppen
jmdn verwalken
een verkloppen
jmdn verwamsen
een verkloppen
jmdn verwichsen
een verkloppen
jmdn wamsen [verprügeln]
een verkloppen
etw veräußern [von Gegenständen]
wat verkloppen
etw verkaufen [etw absetzen]
wat verkloppen
etw verkloppen [Geld verjubeln + Ware losschlagen]
wat verkloppen
etw verschleudern [etw zu billig verkaufen]
wat verkloppen
zum Seitenanfang