SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
Vörbehoolt m op/up dat Egen/~dom
Vörbeholt m op/up dat Egen/~dom
Ausdrücke, Redensarten, Wendungenanzeigen
zum Seitenanfang