SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Verben
jmdn drangsalieren [körperlich + seelisch]
een drangsaleren
jmdn martern [seelisch]
een drangsaleren
jmdn quälen [jmdm körperlichen/seelischen Schmerz zufügen]
een drangsaleren
zum Seitenanfang