SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
Leidsfru f vun de Arbeitsgrupp, Pl.: Leidsfruens vun de Arbeitsgrupp/~en
Leidsfru f, Pl.: Leidsfruens
Leidsfru f, Pl.: Leidsfruens
zum Seitenanfang