SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
Leiderin f vun de Arbeitsgrupp, Pl.: Leiderinnen vun de Arbeitsgrupp/~en
Leiderin f, Pl.: Leiderinnen
Leiderin f, Pl.: Leiderinnen
Lenkerin [einer Kutsche, eines Staates usw.]
Leiderin f, Pl.: Leiderinnen
weitere Treffer anzeigen
zum Seitenanfang