SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Verben
een de Wunschvörstellen wegnehmen
een de Illuschonen wegnehmen
een desilluschoneren (selten)
zum Seitenanfang