SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
Topp m vun de Tabell, Pl.: Toppen ...
Tabellenspitz f, Pl.: Tabellenspitzen
zum Seitenanfang