SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
Hupen m vun Melkstraten, Pl.: Hupens ...
Hopen m vun Melkstraten, Pl.: Hopens ...
Galaxiehupen m, Pl.: Galaxiehupens
Galaxiehopen m, Pl.: Galaxiehopens
zum Seitenanfang