SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
Dreekantenhoot m, Pl.: Dreekantenhööd
Dreespitz m, Pl.: Dreespitzen
Dreetimpenhoot m, Pl.: Dreetimpenhööd
zum Seitenanfang