SASS Plattdeutsche Lehrmaterialien öffnen
Hochdeutsch
Plattdeutsch
direkte Treffer
Substantive
Boddenlegger m, Pl.: Boddenleggers
Borrnlegger m, Pl.: Borrnleggers
weitere Treffer anzeigen
zum Seitenanfang